WebMoney
Registration

Chú ý! Bạn không đủ tiền để chuyển cho Ví điện tử WMV khác.

Bạn phải trả phí khi chuyển khoản đến Ví điện tử WMV khác, mức phí xem tại Mức phí.

Bạn có thể nạp tiền vào Ví điện tử WMV bằng các cách sau:

  • Thẻ trả trước WMV: Bạn mua Thẻ trả trước WMV do Công ty VNO phát hành, truy cập vào Ví điện tử WMV và sử dụng chức năng nạp bằng "Thẻ trả trước WMV".
  • Tại các phòng giao dịch hoặc qua Internet banking của Các ngân hàng.
  • Từ Ví điện tử WMV khác: sử dụng chức năng "Chuyển khoản" để chuyển tiền.

WebMoney - Đăng ký
Trở về trang chủ
2018-12-19 21:43:38