WebMoney
Registration

Thanh toán bằng Ví điện tử WMV

  1. Tại website bán hàng, chon phương thức thanh toán bằng Webmoney Việt Nam và bấm Tiếp tục
  2. Nhập số điện thoại và mật khẩu.
  3. Hệ thống sẽ gửi Mã xác nhận đến số điện thoại của bạn, hãy nhập Mã xác nhận này.
  4. Bấm Chấp nhận thanh toán để thực hiện việc chuyển tiền và hoàn tất việc thanh toán.

Lịch sử các giao dịch và số dư hiện có, bạn có thể xem tại đây.

Trở về trang chủ.
2011-05-29 18:51:51