WebMoney
Registration

Nạp tiền vào Ví điện tử WMV

  • Thẻ trả trước WMV: Bạn mua Thẻ trả trước WMV do Công ty VNO phát hành, truy cập vào Ví điện tử WMV và sử dụng chức năng nạp bằng "Thẻ trả trước WMV" để nạp tiền.
  • Từ Ví điện tử WMV khác: sử dụng chức năng "Chuyển khoản" để chuyển tiền.


Trở về trang chủ
2011-05-29 18:50:46