WebMoney
Registration

Mức phí

  • Là mức phí phải trả khi thực hiện giao dịch hay chuyển khoản từ Ví điện tử WMV đến Ví điện tử WMV khác.
  • Hệ thống sẽ tự động trừ 0.8% trên tổng giá trị giao dịch từ Ví của người thực hiện giao dịch.
  • Mức phí tối thiểu là 1000 WMV và tối đa là 1.000.000 WMV.

Mức giới hạn số tiền giao dịch

  • Ví không định danh: chỉ được nạp và giao dịch dưới 5.000.000 WMV trong suốt quá trình hoạt động.
  • Ví định danh: được chuyển khoản cho Ví điện tử WMV khác tối đa 20.000.000 WMV/ngày và giao dich không giới hạn tại các Website bán hàng.

Mức giới hạn rút tiền

  • Ví không định danh: không được phép rút tiền, phải tiến hành Đăng ký thông tin trở thành Ví định danh để được phép rút tiền.
  • Ví định danh: không giới hạn số tiền rút với mức phí tối đa 3% trên tổng số tiền.
2017-02-06 15:59:34