WebMoney
Registration

Ví điện tử WMV là gì?

Số điện thoại di động - chính là số Ví điện tử WMV của bạn.

Thanh toán đơn giản - khi thực hiện giao dịch qua Internet

Mức phí thấp - 0.8% trên tổng số tiền giao dịch từ Ví người mua.

Vì sao Bạn thích sử dụng Ví điện tử WMV?

Đăng ký đơn giản: nhập "Số điện thoại" và bấm "Gửi mật khẩu".

Chuyển khoản dễ dàng đến số điện thoại khác, dù số điện thoại này chưa đăng ký.

Nạp tiền thuận tiện: bằng thẻ CHECK WMV, tại đại lý của Công ty VNO, qua Internet banking và tại các Ngân hàng.

Rút tiền nhanh: qua ATM, tại các Ngân hàng và đại lý của Công ty VNO.